Personalia

Geboortejaar: 1996
Beroep: Beleidsadviseur OOV
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfuncties

  • Statenlid GroenLinks

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Beleidsadviseur Openbare Orde & Veiligheid, bij MRM (bezoldigd)
  • Gedetacheerd ACS Beleidsadviseur Openbare Ruimte bij gemeente Leeuwarden (bezoldigd)