Personalia

Geboortejaar: 1970
Beroep: docent/onderzoeker bio informatica
Statenlid sinds 29 maart 2023

Statenfunctie

  • Statenlid SP
  • Lid van de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Docent/onderzoeker bio informatica (bezoldigd)
  • Voorzitter SP Eemsdelta (onbezoldigd)
  • Actief lid milieudefensie (onbezoldigd)
  • Tijdelijk voorzitter SP Het Hogeland (onbezoldigd)