Personalia

Geboortejaar: 1975
Statenlid sinds 9 maart 2022

Statenfuncties

  • Statenlid PvdA
  • Woordvoerder Landbouw en Stikstof
  • Woordvoerder Natuur en Milieu
  • Woordvoerder Asielbeleid
  • Woordvoerder Recreatie en Toerisme

Functie naast Statenlidmaatschap

  • Regievoerder statushouders bij gemeente Groningen (bezoldigd)
  • Re-integratiecoach gemeente Groningen (bezoldigd)
  • Kaderlid, FNV Vrouwennetwerk Noord, Groningen (onbezoldigd)
  • Bestuurder bij vereniging afdeling Groningen van de algemene Nederlandse vrouwenvereniging "Tesselschade Arbeid Adelt" (onbezoldigd)