Personalia

Geboortejaar: 1975
Beroep:  Directeur Rolloek holding B.V.
Statenlid sinds 18 december 2019

Statenfuncties

  • Fractielid PvdA
  • Woordvoerder Landbouw
  • Woordvoerder Landschap, Natuur en Milieu
  • Woordvoerder Recreatie en Toerisme

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Directeur Rolloek holding B.V. (bezoldigd)
  • Bestuurslid Postduiven Vereniging de Stormvogels Ter Apel (onbezoldigd)
  • Bestuurslid PvdA Westerwolde (onbezoldigd)