Personalia

Geboortejaar: 1975
Beroep:  Directeur Rolloek holding B.V.
Statenlid sinds 18 december 2019

Statenfuncties

  • Fractielid PvdA
  • Woordvoerder FinanciĆ«n
  • WoordvoerderMilieu
  • Woordvoerder Energietransitie

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Penningmeester bij Postduivenvereniging de Stormvogels
  • Penningmeester Stichting Assistentie Statenfractie PvdA Groningen (onbezoldigd)