Personalia

Geboortejaar: 1975
Beroep:  Directeur Rolloek holding B.V.
Statenlid sinds 18 december 2019

Statenfuncties

  • Fractielid PvdA
  • Woordvoerder Landbouw
  • Woordvoerder Landschap, Natuur en Milieu
  • Woordvoerder Recreatie en Toerisme

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Woordvoerder van het Nationaal Programma Groningen
  • Penningmeester Stichting Assistentie Statenfractie PvdA Groningen (onbezoldigd)