Personalia

Geboortejaar: 1990
Beroep: Directeur en leerkracht CBS de Ster te Harkstede
Statenlid sinds 15 november 2017

Statenfuncties

  • Statenlid ChristenUnie
  • Penningmeester Stichting Ondersteuning Statenfractie ChristenUnie Groningen

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Directeur en leerkracht CBS de Ster te Harkstede (bezoldigd)
  • Voorzitter stichting behoud en beheer de Rieshoek (onbezoldigd)