Personalia

Geboortejaar: 1990, Andijk
Beroep: Groepsleerkracht Groningse Schoolvereniging
Statenlid sinds 15 november 2017

Statenfuncties

  • Voorzitter ChristenUnie
  • Penningmeester Stichting Ondersteuning Statenfractie ChristenUnie Groningen

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Groepsleerkracht Groningse Schoolvereniging (bezoldigd)
  • Ouderling Jeruzalemkerk Groningen