Personalia

Geboortejaar: 1990
Beroep: Communicatiespecialist
Statenlid sinds 26 maart 2015

Statenfuncties

  • Fractievoorzitter CDA
  • Vice-voorzitter Provinciale Staten
  • Lid bestuur Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Senior Communicatieadviseur VCOG
  • Scheidsrechter KNVB 
  • Lid van de G200 Youth Forum