Personalia

Geboortejaar: 1980
Statenlid sinds 29 maart 2023

Statenfuncties

  • Statenlid BBB
  • Commissievoorzitter
  • Portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling Waddengebied

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Diverse werkzaamheden (voornamelijk) in en rondom de landbouw (bezoldigd)
  • Vrijwilliger voor de SlimoTheek bij Cadanz Welzijn Eemsdelta (onbezoldigd)