Personalia

Geboortejaar: 1956
Beroep: -
Statenlid sinds 29 maart 2023

Statenfuncties

  • Statenlid Groninger Belang
  • Lid van de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer 

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Adviseur st. Platform Tegenwind N33 (onbezoldigd)
  • Algemeen bestuurslid van de stichting Democratisch Energie Initiatief  (onbezoldigd)