Personalia

Geboortejaar: 1977
Beroep: Rijksambtenaar
Statenlid sinds 19 juli 2023

Functies naast het Statenlidmaatschap

•    Adviseur DUO (bezoldigd)
•    Penningmeester Tesselschade (onbezoldigd)
•    Bestuurslid VVD Groningen-Haren (onbezoldigd)