Zuidelijk Westerkwartier

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is het Zuidelijk Westerkwartier. Het Zuidelijk Westerkwartier bestaat uit laaggelegen veengebieden, besloten zandruggen, houtsingels met open laagtes en relatief kleine weilanden voor de veeteelt. De bodem bestaat in het zuiden meer uit zand en gaat richting het noorden over van veen naar bemalen kleipolders. Het hoogteverschil is -2 tot +7 NAP. Bij neerslagtekort, vooral in de zomerperiode, is het gebied deels afhankelijk van IJsselmeerwater. Deze afhankelijkheid neemt waarschijnlijk toe omdat we in de toekomst meer droge en warme perioden verwachten.  
Het overgrote deel van de landbouw is grasland voor de melkveehouderij. De kleinschalige plattelandseconomie wordt gevormd door de verkoop van melk en bijbehorende producten. Leek en Zuidhorn zijn de belangrijkste centra voor grootschaliger bedrijvigheid, met daarnaast toerisme en recreatie.

Proces

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in het gebied nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat medio 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten

In het Zuidelijk Westerkwartier worden kennissessies, inloopbijeenkomsten en toekomstsessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis over het onderwerp te vergroten, een beeld te krijgen van de opgaven en om te inventariseren welke oplossingsrichtingen naar voren komen.

Meer over het proces 

Kaart deelgebied

U kunt de kaart van het deelgebied vergroten door hem te
downloaden. ( PDF-bestand, 2 MB)

Planning

DatumActiviteit
OktoberKennissessies
18 januariBijeenkomst landbouw: presentatie en gesprek over de opgaven voor landbouw, natuur, water en klimaat voor het Zuidelijk Westerkwartier

20.00 – 22.00 uur, In de Klaver, Molenweg 2, Niebert
25 januari

Bijeenkomst inwoners: presentatie en gesprek over de opgaven voor landbouw, natuur, water en klimaat voor het Zuidelijk Westerkwartier

20.00 uur - 22.00 uur, Zalencentrum De Postwagen, Hoofdstraat 53, Tolbert

MaartToekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
Eind augustusGedeputeerde Staten besluiten over concept-gebiedsplan
25 september 2024Provinciale Staten besluiten over concept-gebiedsplan
30 september 2024Gebiedsplan naar het Rijk

 

Documenten voor alle deelgebieden

De documenten die gelden voor alle deelgebieden staan op de pagina Deelgebieden. Deze documentenlijst omvat bijvoorbeeld het stand van zaken document en de startnotitie.

Ga naar de pagina Deelgebieden

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.
 

Ga naar het Geoportaal

Contact

Nieuwsmail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsmail.

Ik wil de nieuwsmail ontvangen