Westerwolde

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is Westerwolde. Het landschap van Westerwolde is kleinschalig en besloten, bosrijk, met hier en daar een esdorp. Deels is het open en rechtlijnig landbouwgebied, waar vroeger heide en hoogveen was. De bodem bestaat voornamelijk uit zandgrond, met delen moerige zandgrond en klei in de laagste delen. Het hoogteverschil varieert van 0 tot 9 meter boven NAP. In de zomer is zoet water schaars. Water wordt aangevoerd vanuit het Kanaal Veendam-Musselkanaal en de Ruiten Aa. Bij Sellingen wordt drinkwater gewonnen uit grondwater. De landbouwsector is relatief groot in Westerwolde en bestaat vooral uit akkerbouw; zetmeelaardappelteelt, uien en suikerbieten. Het toerisme is in opkomst, met trekpleisters als Bourtange en het beekdal van de Ruiten Aa. Het oudste bos van Groningen, het enige stikstofgevoelige Natura 2000 gebied in onze provincie, Liefstinghsbroek, ligt in Westerwolde.

Proces

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in het Centrale Woldgebied en Duurswold nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat medio 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten

Kaart Deelgebied

U kunt de kaart van het deelgebied vergroten door hem te downloaden. (PDF PDF-bestand, 3 MB)

Kennissessies

Er is op 20 november 2023 in Smeerling een kennissessie gehouden waarin de opgaven op het gebied van natuur, water en klimaat zijn toegelicht en waar mogelijk geconcretiseerd voor Westerwolde. De powerpoints en het beeldverslag die onderaan deze pagina te vinden zijn geven een beeld van de tijdens de kennissessie gedeelde informatie.

Op 14 december 2023 is in Vlagtwedde een informatieavond gehouden met gedeputeerde Emmens. Deze is druk bezocht door zo'n 100 agrariërs. Het gesprek ging hier vooral over toekomstperspectief voor de sector.

Op 7 februari 2024 organiseren we nog een informatiebijeenkomst voor inwoners van Westerwolde en ondernemers. De bijeenkomst vindt plaats bij Moenieks, Weenderstraat 44 Vlagtwedde, van 1930 tot 2130.

De genoemde bijeenkomsten zijn voorbereid samen met de voorbereidingsgroep Westerwolde, die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende sectoren, waaronder de landbouw, de natuur en overheden.

Toekomstsessies

Vanaf februari tot en met mei wordt een aantal toekomstsessies georganiseerd. Hierbij verschuift de focus naar het toekomstbeeld en oplossingen voor de opgaven. De opbrengst van de toekomstsessies in deelgebied Westerwolde wordt in samenhang met de opbrengst uit de andere zes deelgebieden in mei/juni besproken aan de landbouw- en natuurtafel. De samenhang tussen de deelgebieden is van groot belang omdat het Rijk de provincie afgerekent op provinciale doelen. De optelsom van de inspanningen in de zeven deelgebieden bepalen de realisatie van de provincie brede doelen.

De opbrengst van de toekomstsessies zal gedeeld worden met belangstellenden uit het gebied. Hoe dit vorm krijgt wordt nader bepaald.

Planning

DatumActiviteit
November / januariKennissessies
Februari / meiToekomstsessies - oplossingsrichtingen en maatregelen
Mei / juniBrede voorlichting belangstellenden opbrengst toekomstsessies 
JuliConcept Gebiedsplan naar Gedeputeerde Staten
SeptemberConcept-gebiedsplan naar Provinciale Staten
Eind 2024Gebiedsplan naar het Rijk

Documenten voor alle deelgebieden

De documenten die gelden voor alle deelgebieden staan op de pagina Deelgebieden. Deze documentenlijst omvat bijvoorbeeld het stand van zaken document en de startnotitie.

Ga naar de pagina Deelgebieden

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.

Ga naar het Geoportaal

Contactgegevens

Nieuwsmail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsmail.

Ik wil de nieuwsmail ontvangen