Deelgebieden Landelijk gebied

Voor de gebiedsgerichte aanpak is Groningen opgedeeld in zeven deelgebieden, op basis van de landschappelijke identiteit. Per deelgebied heeft de provincie de opdracht verleend aan een gebiedsregisseur en verkenner die het proces voor de transitie van het landelijk gebied in hun deelgebied gaan begeleiden. 

Deelgebiedsplan

De gebiedsregisseur en de verkenner zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van een deelgebiedsplan dat medio 2024 in concept gereed moet zijn. Ook zijn zij in hun deelgebied verantwoordelijk voor zowel het proces en de communicatie daaromtrent, als voor de inhoud. Daarbij is de gebiedsregisseur inhoudelijk aanspreekpunt. De verkenner heeft een meer onafhankelijke rol en de taak besprekingen en bijeenkomsten voor te zitten. Ook is de verkenner verantwoordelijk voor een goed verloop van het totale proces. 

Welke gemeente valt in welk deelgebied

Weet u niet zeker in welk deelgebied uw gemeente valt? Bekijk via de link hieronder een kaart van de deelgebieden waarop ook de gemeentegrenzen zijn aangegeven. 

Bekijk de kaart met gemeentegrenzen ( PNG-bestand, 2 MB)