Gorecht

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is het Gorecht. In het landschap van het Gorecht ligt de Hondsrug centraal met aan weerszijden de beekdalen van de Drentse Aa en de Hunze. De bebouwing kenmerkt zich door esdorpen, statige villa's en buitenplaatsen, met een overgang van de stad naar het buitengebied. De bodem bestaat uit een zandrug (De Hondsrug) en veenmoeras. De hoogte varieert van -2 tot +6 meter NAP. Er zijn verschillende meren, zoals het Paterswoldsemeer en het Zuidlaardermeer, kanalen zoals het Noord-Willemskanaal en de genoemde beken. Het gebied is afhankelijk van regen- en kwelwater. De landbouw bestaat voornamelijk uit melkveehouderij en is relatief klein, met name vanwege de stad en de omvang van de natuurgebieden. 

Proces in het Gorecht

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in het Gorecht nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat medio 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten

Er worden in het Gorecht kennissessies, inloopbijeenkomsten en toekomstsessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis over het onderwerp te vergroten, een beeld te krijgen van de opgaven en om te inventariseren welke oplossingsrichtingen naar voren komen.

Meer over het proces

Kaart deelgebied

U kunt de kaart van het deelgebied vergroten door hem te downloaden. ( PDF-bestand, 2 MB)

Planning

DatumActiviteit
OktoberKennissessies
23 januari

Inloopbijeenkomst over de opgaven.

16.00 - 21.00 uur, dorpshuis 'De Tiehof', Bakkerweg 4 in Onnen.

Februari - MeiToekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
Eind augustus Gedeputeerde Staten besluiten over concept-gebiedsplan
25 septemberProvinciale Staten besluiten over concept-gebiedsplan
30 september  2024Gebiedsplan naar het Rijk

 

Documenten voor alle deelgebieden

De documenten die gelden voor alle deelgebieden staan op de pagina Deelgebieden. Deze documentenlijst omvat bijvoorbeeld het stand van zaken document en de startnotitie.

Ga naar de pagina Deelgebieden

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.

Ga naar het Geoportaal
 

Contactgegevens

Nieuwsmail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsmail.

Ik wil de nieuwsmail ontvangen