Stikstof

Een aantal beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) is gevoelig voor stikstof. Activiteiten zoals het aanleggen van wegen, bouwprojecten, industrie en veehouderijen produceren stikstof. Om verdere schade aan de natuur te voorkomen, werken Rijk en provincies aan maatregelen om de stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof op een oppervlak) te laten afnemen.

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningverlening voor alle sectoren op gang komt. Uitgangspunten daarbij zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

Gezamenlijk werken we, elk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee de natuur in Nederland beter wordt beschermd en er tegelijkertijd ruimte wordt gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven.

 

  • Veelgestelde vragen

    Meer weten over stikstof en de aanpak? Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen.

  • Tijdlijn

    Een chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen, afspraken en rapporten.