Tijdens het webinar over het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied (NPLG) zijn er veel vragen gesteld via de chat. De antwoorden zijn te lezen onder het kopje Bijeenkomsten NPLG.

Stikstof/NPLG

Veehouderijen, bouwprojecten, de industrie en activiteiten zoals het aanleggen van wegen, produceren stikstof. Teveel stikstof is schadelijk voor de gezondheid. Ook voor stikstofgevoelige natuur is teveel stikstof schadelijk. In Groningen gaat het om Het Liefstinghsbroek, een Natura 2000-gebied in de gemeente Westerwolde. Maar stikstof is een grensoverschrijdend probleem. Om verdere schade aan de natuur te voorkomen werken Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke partners, grondeigenaren en grondgebruikers samen aan maatregelen om de stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof op een oppervlak) te laten afnemen. Dat gebeurt met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Uiterlijk in juli 2023 moeten provincies de plannen per gebied klaar hebben en kan de uitvoering beginnen.

 

 

Vergunningverlening

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningverlening voor alle sectoren op gang komt. Uitgangspunten daarbij zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

Integrale aanpak

Gezamenlijk werken we, elk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee de natuur in Nederland beter wordt beschermd en er tegelijkertijd ruimte wordt gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven. Kijk ook op www.aanpakstikstof.nl.

 

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op via ons algemene nummer: 050 - 316 49 11. U wordt dan doorverbonden met een medewerker die u te woord kan staan. Mailen kan ook, via stikstof@provinciegroningen.nl.