Stikstof/NPLG

Veehouderijen, bouwprojecten, de industrie en activiteiten zoals het aanleggen van wegen, produceren stikstof. Teveel stikstof is schadelijk voor onze gezondheid en natuur. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil het rijk verdere schade aan de natuur tegen gaan, in samenhang met de opgaven voor water en klimaat. De Transitie van het Landelijk Gebied (TLG) is de Groningse invulling van het NPLG. In de TLG werken we samen aan een toekomstbestendig Groningen, met perspectief voor de landbouw en een brede welvaart. 

 • Stand van zaken Transitie Landelijk Gebied

  Het stand-van-zakendocument Transitie Landelijk Gebied beschrijft de opgaven voor natuur, water en klimaat en mogelijke oplossingsrichtingen.

 • Gebiedsproces Transitie Landelijk Gebied

  Op 1 juli 2023 hebben alle provincies een eerste versie van het gebiedsprogramma aangeleverd bij het Rijk.

 • Deelgebieden

  Voor de gebiedsgerichte aanpak is Groningen opgedeeld in zeven deelgebieden. Elk gebied is verantwoordelijk voor een deelgebiedsplan.

 • Tijdlijn

  Een chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen, afspraken en rapporten.

 • Inschrijven nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsbrief.

 • Veelgestelde vragen

  Meer weten over stikstof en de aanpak? Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op via ons algemene nummer: 050 - 316 49 11. U wordt dan doorverbonden met een medewerker die u te woord kan staan. Mailen kan ook, via TLG-stikstof@provinciegroningen.nl.