Eind 2021 is een nieuwe versie van Aerius Calculator beschikbaar.

Lees meer

Stikstof

Veehouderijen, bouwprojecten, de industrie en activiteiten zoals het aanleggen van wegen, produceren stikstof. Teveel stikstof is schadelijk voor de gezondheid. Ook voor stikstofgevoelige natuur is teveel stikstof schadelijk. In Groningen gaat het om Lieftinghsbroek, een Natura 2000-gebied in de gemeente Westerwolde. Maar stikstof is een grensoverschrijdend probleem. Om verdere schade aan de natuur te voorkomen, werken Rijk en provincies samen aan maatregelen om de stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof op een oppervlak) te laten afnemen.

 

Vergunningverlening

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningverlening voor alle sectoren op gang komt. Uitgangspunten daarbij zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

Integrale aanpak

Gezamenlijk werken we, elk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee de natuur in Nederland beter wordt beschermd en er tegelijkertijd ruimte wordt gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven. Kijk ook op www.aanpakstikstof.nl.

 

  • Veelgestelde vragen

    Meer weten over stikstof en de aanpak? Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen.

  • Tijdlijn

    Een chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen, afspraken en rapporten.

  • 25 kilometer-maatregel

    Eind 2021 is een nieuwe versie van Aerius Calculator beschikbaar.