Op 25 januari vond een digitale bijeenkomst plaats over de startnotitie Transitie Landelijk gebied.

Kijk hier het webinar

Stikstof/NPLG

Veehouderijen, bouwprojecten, de industrie en activiteiten zoals het aanleggen van wegen, produceren stikstof. Teveel stikstof is schadelijk voor onze gezondheid en natuur. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil het rijk verdere schade aan de natuur tegen gaan, in samenhang met de opgaven voor water en klimaat. De Transitie van het Landelijk Gebied (TLG) is de Groningse invulling van het NPLG. In de TLG werken we samen aan een toekomstbestendig Groningen, met perspectief voor de landbouw en een brede welvaart. 

  • Startnotitie transitie landelijk gebied

    De startnotitie is de basis om de komende maanden met elkaar het gesprek aan te gaan over de vraag hoe we de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat kunnen aanpakken.

  • Tijdlijn

    Een chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen, afspraken en rapporten.

  • Veelgestelde vragen

    Meer weten over stikstof en de aanpak? Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op via ons algemene nummer: 050 - 316 49 11. U wordt dan doorverbonden met een medewerker die u te woord kan staan. Mailen kan ook, via TLG-stikstof@provinciegroningen.nl.