Veenkoloniën

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied zijn de Veenkoloniën. Het landschap in de Veenkoloniën is in de 17e en 18e eeuw ontstaan bij de veenontginning. Het venige moeras is vervangen door lintdorpen, kanalen, vaarten en wijken. De bodem bestaat grotendeels uit lagen zand. Het gebied wordt grotendeels gevoed door grondwater, aangevuld met water uit het Veendam-Musselkanaal en het IJsselmeer. De landbouw is een belangrijke sector voor de Veenkoloniën, het gaat met name om akkerbouw. Suikerbieten, zeetmeelaardappelen, graan en uien worden het meest verbouwd. Relatief nieuw is de teelt van vezelhennep. Naast de landbouw is er bedrijvigheid in de maakindustrie en is er kleinschalig toerisme, onder meer vaartoerisme langs de oude turfroute van het Zuidlaardermeer naar Bareveld. 

Proces

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in het gebied nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat medio 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten
In de Veenkoloniën worden kennissessies, inloopbijeenkomsten en toekomstsessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis over het onderwerp te vergroten, een beeld te krijgen van de opgaven en om te inventariseren welke oplossingsrichtingen naar voren komen.

Meer over het proces

Kaart deelgebied

U kunt de kaart van het deelgebied Veenkoloniën vergroten door hem te downloaden ( PDF-bestand, 3 MB).
 

Planning

DatumActiviteit
OktoberKennissessies
26 februariDe inloopbijeenkomst is van 17.00 – 22.00 uur in de Borgerswoldhoeve, Flora 2 in Veendam. 
MaartToekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
Eind augustusGedeputeerde Staten besluiten over concept-gebiedsplan
25 september 2024Provinciale Staten besluiten over concept-gebiedsplan
30 september 2024Gebiedsplan naar het Rijk
 

 

Documenten voor alle deelgebieden

De documenten die gelden voor alle deelgebieden staan op de pagina Deelgebieden. Deze documentenlijst omvat bijvoorbeeld het stand van zaken document en de startnotitie.

Ga naar de pagina Deelgebieden

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.
 

Ga naar het Geoportaal

Contact

Nieuwsmail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsmail.

Ik wil de nieuwsmail ontvangen