Waddenkust en Wierdenland

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is Waddenkust en Wierdenland. Langs het grootschalige weidse dijklandschap wierdedorpen die met elkaar verbonden worden door een fijn vertakt stelsel van maren. De belangrijkste natuurgebieden zijn het Nationaal Park Lauwermeer, het Werelderfgoed Waddenzee en het Nationaal Landschap Middag. Deze zijn ook belangrijk voor de recreatie. De bodem bestaat voor een belangrijk deel uit zeeklei. In het oostelijke deel speelt bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Het hoogteverschil varieert tussen de -1 meter en +2 meter NAP. Het grondwater is grotendeels zout. De grootste wateren zijn het Eemskanaal en het Reitdiep. De vruchtbare zeeklei is zeer geschikt voor akkerbouw, wereldwijd is dit een van de belangrijkste gebieden voor de aardappelproductie. Daarnaast is wordt er melkvee gehouden. De havens van Lauwersoog en de Eemshaven zorgen samen met de industrie voor werkgelegenheid. 

Proces in Waddenkust en Wierdenland

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in het gebied nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat medio 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten

In Waddenkust en Wierdenland worden kennissessies, inloopbijeenkomsten en toekomstsessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis over het onderwerp te vergroten, een beeld te krijgen van de opgaven en om te inventariseren welke oplossingsrichtingen naar voren komen. 

Meer over het proces

Kaart deelgebied

U kunt de kaart van het deelgebied vergroten door hem te downloaden. ( PDF-bestand, 4 MB)

Planning

DatumActiviteit
OktoberKennissessies
31 januariInloopbijeenkomst over de opgaven.
Woensdag 31 januari (15.00 tot 17.30 uur en 19.00 tot 21.30 uur)
Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 in Loppersum
MaartToekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
Eind augustusGedeputeerde Staten besluiten over concept-gebiedsplan
25 september 2024Provinciale Staten besluiten over concept-gebiedsplan
30 september 2024Gebiedsplan naar het Rijk

 

Documenten voor alle deelgebieden

De documenten die gelden voor alle deelgebieden staan op de pagina Deelgebieden. Deze documentenlijst omvat bijvoorbeeld het stand van zaken document en de startnotitie.

Ga naar de pagina Deelgebieden

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.

Ga naar het Geoportaal

Contactgegevens

Nieuwsmail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsmail.

Ik wil de nieuwsmail ontvangen