Oldambt

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is het Oldambt. Het landschap van het Oldambt kenmerkt zich door groene dorpslinten, statige boerderijen en open zeekleipolders waar graan het belangrijkste landbouwproduct is. De laagste delen van het maaiveld liggen op - 3m NAP. Het Oldambtmeer is naast de Dollard het grootste water in de streek.  De meeste werkgelegenheid is er in de industrie, de handel en de landbouw. Daarnaast maken onder meer de geschiedenis van de graanrepubliek, de bebouwingslinten en het Oldambtmeer het gebied interessant voor recreatie en toerisme. De bevolkingsdaling en de mijnbouwschade zijn vraagstukken voor de leefbaarheid. 
 

Proces in Oldambt

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in Oldambt nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat medio 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten

Er worden in Oldambt kennissessies, inloopbijeenkomsten en toekomstsessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis over het onderwerp te vergroten, een beeld te krijgen van de opgaven in Oldambt en om te inventariseren welke oplossingsrichtingen naar voren komen. 

Meer weten over de procesaanpak in Oldambt? Lees hier het procesplan Oldambt

Kaart deelgebied

U kunt de kaart van het deelgebied vergroten door hem te downloaden. ( PDF-bestand, 3 MB)

Planning

DatumActiviteit
Oktober 2023Kennissessies
11 decemberInloopbijeenkomst over de opgaven.
Februari/maartToekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
Eind augustus Gedeputeerde Staten besluiten over concept-gebiedsplan
25 septemberProvinciale Staten besluiten over concept-gebiedsplan
30 september 2024Gebiedsplan naar het Rijk

 

Documenten voor alle deelgebieden

De documenten die gelden voor alle deelgebieden staan op de pagina Deelgebieden. Deze documentenlijst omvat bijvoorbeeld het stand van zaken document en de startnotitie.

Ga naar de pagina Deelgebieden

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw. 

Ga naar het geoportaal
 

Contactgegevens

Nieuwsmail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsmail.

Ik wil de nieuwsmail ontvangen