Proces en planning tot eind 2024

Proces en planning

In de Groningse aanpak onderscheiden we zeven deelgebieden, op basis van landschappelijke identiteit. Per deelgebied wordt er gewerkt aan een eigen plan, het deelgebiedsplan. Het proces in de deelgebieden om tot dit plan te komen zijn voor ons nadrukkelijk leidend. De zeven plannen vormen de basis voor het Provinciaal Gebiedsplan Groningen dat medio 2024 in concept gereed moet zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze planning nog kan wijzigen, gezien de ontwikkelingen bij het Rijk. 

Het Provinciaal Gebiedsplan is meer dan alleen de som der delen. Daarom worden er naast de processen in de deelgebieden twee overlegtafels opgezet die op provinciale schaal adviseren en meedenken: een landbouw- en natuurtafel en een overhedentafel. De overhedentafel kijkt daarnaast naar de doorvertaling binnen gemeentegrenzen en waterbeheergebieden.

Landbouw- en natuurtafel

De landbouw- en natuurtafel bestaat uit twee vertegenwoordigers uit de agrarische sector, twee uit de landschap- en natuursector, aangevuld met een vertegenwoordiger voor de particuliere natuurbeheerders en de ANWB. De taak van deze tafel is strategisch adviseren over de totaalopgave voor onze provincie.  

Overhedentafel

Aan deze tafel zitten bestuurders van 10 gemeenten en 3 waterschappen. De taak van deze tafel is strategisch adviseren over de totaalopgave voor onze provincie. De overhedentafel kijkt daarnaast naar de doorvertaling binnen gemeentegrenzen en waterbeheergebieden.

Proces in deelgebieden

In de deelgebieden zijn een verkenner en regisseur verantwoordelijk voor het gebiedsproces. De processen in de deelgebieden doorlopen een aantal vaste stappen. Daaromheen is er ruimte om aanvullende gesprekken te voeren of extra bijeenkomsten te organiseren, afhankelijk van de behoefte in het gebied.

 

Contact

Heeft u een vraag, klacht of wilt u iets melden? Neem contact met ons via:

Ons algemene nummer: 050 - 316 49 11. U wordt dan doorverbonden met een medewerker die u te woord kan staan.

Mailen kan ook, via TLG-stikstof@provinciegroningen.nl.