Woo-besluiten

Op deze pagina vindt u de documenten die door de provincie Groningen openbaar zijn gemaakt in het kader van de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 

 

 

Besluit naar aanleiding van bezwaar

 

Besluit

 

Woo-verzoek indienen?

Iedereen kan een verzoek tot openbaarmaking van informatie indienen bij de provincie Groningen.

Ga naar 'Woo-verzoek indienen'