Stand van zaken Transitie Landelijk Gebied

Op 28 juni 2023 hebben Provinciale Staten van provincie Groningen het stand van zakendocument van 6 juni 2023 vastgesteld. Dit document beschrijft de opgaven voor natuur (o.a. stikstof), water en klimaat en mogelijke oplossingsrichtingen. Het is een basis om de komende maanden verder in gesprek te gaan over de vraag hoe we de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat kunnen aanpakken. 

Op 7 juni 2023 verscheen een nieuwsbericht op de provinciale website over het stand van zakendocument met als kop Provincie heeft 3 miljard euro nodig voor Transitie Landelijk Gebied.

Lees het nieuwsbericht van 7 juni 2023  

Het stand van zakendocument is een verdere concretisering van de Startnotitie