Stand van zaken Transitie Landelijk Gebied

Op 28 juni 2023 hebben Provinciale Staten het stand-van-zakendocument (PDF PDF-bestand, 8 MB) vastgesteld wat betreft het programma Transitie Landelijk Gebied. Dit document beschrijft de opgaven voor natuur (o.a. stikstof), water en klimaat en mogelijke oplossingsrichtingen. Het stand-van-zakendocument is een verdere concretisering van de Startnotitie en is een basis om de komende maanden verder in gesprek te gaan over de vraag hoe we de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat kunnen aanpakken.

In het nieuwsbericht van 7 juni is meer te lezen over het stand-van-zakendocument.