Tijdlijn

Sinds de Uitspraak Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof volgen de ontwikkelingen in het dossier stikstof zich in snel tempo op. De belangrijkste gebeurtenissen, afspraken en onderzoeken zijn hieronder in chronologische volgorde weergegeven.