Dubbele Dijk

De dijk tussen Delfzijl en Eemshaven is verhoogd en versterkt om het land te beschermen tegen overstromingen. Daarbij is ook een innovatieve Dubbele Dijk ontwikkeld. Achter de bestaande zeedijk is een extra dijk gelegd. Tussen beide dijken komt een gebied waar zeewater in en uit kan stromen. Hier kan slib uit de Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan. Ook is er ruimte voor zilte teelt en aquacultuur. De combinatie van veiligheid, natuur, economie en recreatie maakt de Dubbele Dijk bijzonder. Op deze pagina vindt u informatie en nieuws over de Dubbele Dijk.

Het project is in deze fase:

4 uitvoering

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Dubbele Dijk via onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontwikkeling Dubbele Dijk

Omdat het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt, moeten onze zeedijken aan nieuwe normen voldoen. Daarom is de afgelopen jaren de dijk Eemshaven-Delfzijl versterkt. Deze dijk voldoet nu weer aan de norm. Bij de dijkversterking ontwikkelden de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest een innovatieve dijk: de Dubbele Dijk. 

Meer over de Dubbele Dijk

Aanleg getijdenduiker

In 2023 startte de provincie met de bouw van een getijdenduiker in de zeedijk. Dit is een betonnen koker waar twee keer per dag zeewater doorheen stroomt bij hoogwater. De getijdenduiker verbindt de Eems en het gebied achter de dijk. De getijdenwerking maakt slibinvang, brakwater-natuur en zilte landbouw mogelijk.  

Meer over de getijdenduiker

Zilte teelt en aquacultuur

Door klimaatverandering wordt landbouwgrond in kustgebieden zouter en droger. Traditionele landbouw wordt daardoor moeilijker. Mogelijke alternatieven zijn het kweken van schelp- en schaaldieren, zeewier en zilte gewassen. De provincie biedt ruimte om hiermee te experimenteren bij de Dubbele Dijk. Zo stimuleren we innovatie in de landbouw.

Meer over zilte teelt en aquacultuur

Slib: van probleem naar oplossing

Aan de grens met de Waddenzee en omringd door zware industrie ligt de Eems-Dollard. Een bijzonder en zeldzaam natuurgebied. Maar dieren en planten hebben het er zwaar. Met de Dubbele Dijk willen we de natuur een handje helpen. Slib speelt hierin de hoofdrol.

Meer over slib

Ruimte voor nieuwe natuur

De Dubbele Dijk grenst aan Natura 2000-gebied. Waar de Eems uitmondt in de Waddenzee mengen zoet en zout water zich. In dit bijzondere getijdengebied zijn te weinig geschikte leefgebieden voor planten, vissen en vogels. Daarom geven we bij de Dubbele Dijk ruimte aan nieuwe natuur. 

Meer over natuur

Veelgestelde vragen

Hoe is de Dubbele Dijk gemaakt? Wat is een getijdenduiker? En wat kost het project Dubbele Dijk? Kijk voor deze en meer vragen op de pagina 'veelgestelde vragen'.

Naar veelgestelde vragenHeeft u vragen over de Dubbele Dijk?

Neem dan contact op met:

Betrokken partijen