Zilte teelt en aquacultuur

Wereldwijd vormen verzilte landbouwgronden in kustgebieden een groot probleem. Om deze gronden ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken, zijn gewassen nodig die tegen zout kunnen. De provincie richt daarom het noordelijk tussengebied in als proeftuin voor zilte teelt en aquacultuur. Een bijzonder gebied tussen land en zee waar onderzoek en experimenten plaatsvinden. 

Rol provincie

We maken het gebied toegankelijk, zorgen voor elektriciteit en zoet water en stellen de grond ter beschikking. Ook plaatsen we een klein bezoekerscentrum. Verder brengen we initiatiefnemers met elkaar in contact en wisselen we kennis en ervaring uit met vergelijkbare projecten in Zeeland en Texel.

 

Erik Moesker onderzocht bij Bierum of het mogelijk is kleine garnalen op tot kweken tot groot formaat. (foto Erik Slot)

Eerste initiatieven

In 2021 startten ondernemers en kennisinstellingen de eerste initiatieven. Zo vond onderzoek plaats naar het opkweken van kleine garnalen tot extra groot formaat. Ook zijn proefvelden aangelegd voor onderzoek naar bodemverbetering en het telen van pootaardappelen, peulvruchten en granen die beter tegen zout kunnen. Meerdere onderwijsinstellingen en bedrijven doen mee aan de proeven. De opgedane kennis is interessant voor klimaatbestendige landbouw wereldwijd. 

 

Jan Henk Venema en Stefanie Vink doen onderzoek naar bodemverbetering van zilte klei. (foto Erik Slot)

Project Wadwier

In mei 2023 startte het project Wadwier. Ondernemers doen samen met de Hanzehogeschool Groningen onderzoek naar het kweken van zeewier voor de productie van veevoer, bioplastic en cosmetische producten. Voor de toekomst is er serieuze belangstelling voor het grootschaliger kweken van zeewier.

In de kweekbassins van Wadwier laat Hessel Altenburg het zeewier ulva zien. (foto ED2050 / Geert Job Sevink)
 

Heeft u nog vragen?

Of bent u geïnteresseerd in zilte teelt of aquacultuur bij de Dubbele Dijk? Neem dan contact op met Michel Tempels, contactpersoon voor het noordelijk deel