Zilte teelt en aquacultuur

Wereldwijd vormen verzilte landbouwgronden in kustgebieden een groot probleem. Om deze gronden ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken, zijn gewassen nodig die tegen zout kunnen. De provincie richt daarom het noordelijk tussengebied in als proeftuin voor zilte teelt en aquacultuur. Een bijzonder gebied tussen land en zee waar onderzoek en experimenten plaatsvinden. 

Rol provincie

We maken het gebied toegankelijk, zorgen voor elektriciteit en zoet water en stellen de grond ter beschikking. Ook plaatsen we een klein bezoekerscentrum en een kunstwerk. Dit kunstwerk wordt gemaakt van drainagebuizen, die tevoorschijn kwamen bij de aanleg van de Dubbele Dijk. Verder brengen we initiatiefnemers met elkaar in contact en wisselen we kennis en ervaring uit met vergelijkbare projecten in Zeeland en Texel.

 

Erik Moesker onderzoekt bij Bierum of het mogelijk is kleine garnalen op tot kweken tot groot formaat.

Eerste initiatieven

In 2021 startten ondernemers en kennisinstellingen de eerste initiatieven. Zo vindt onderzoek plaats naar het opkweken van kleine garnalen tot extra groot formaat. Ook zijn proefvelden aangelegd voor pootaardappelen, peulvruchten en granen die beter tegen zout water en aarde kunnen. Meerdere onderwijsinstellingen en bedrijven doen mee aan de proeven. De opgedane kennis is interessant voor klimaatbestendige landbouw wereldwijd. Verder zijn er serieuze plannen voor de teelt van garnalen en zeewier.

 

Het zaaien van zouttolerante bonen bij de Dubbele Dijk.

Hebt u nog vragen?

Of bent u geïnteresseerd in zilte teelt of aquacultuur bij de Dubbele Dijk? Neem dan contact op met Michel Tempels, contactpersoon voor het noordelijk deel