Aanleg getijdenduiker

De getijdenduiker komt in de zeedijk, ten zuidoosten van het strandje van Bierum. Een aannemer legt de getijdenduiker aan, in opdracht van de provincie Groningen. De voorbereiding is begin 2021 gestart. Volgens de planning start de uitvoering van de aanleg in 2023. De bouw wordt naar verwachting in 2024 afgerond. 

Het project is in deze fase:

3 voorbereiding

Constructie

De getijdenduiker heeft een betonnen koker van bijna 92 meter lang, met een doorsnee van 2 meter hoog en 3,5 meter breed. Door deze buis stroomt straks zout water het gebied in en uit. De koker heeft openstaande schuiven. Bij extreem hoog water worden de schuiven gesloten. In de dijk komt een bedieningsruimte. Bij de ingang en uitgang van de buis brengen we bodembescherming aan. Zo voorkomen we dat de bodem uitgehold wordt door het snel stromende water.

 

Veiligheid

De constructie maakt deel uit van de waterkering. Het waterschap stelt hoge eisen aan de afsluiting. Als het nodig is, bijvoorbeeld bij stormvloed, kan de getijdenduiker helemaal dicht. Er kan dan geen zeewater naar binnen stromen.

Verbinding

Na aanleg van de getijdenduiker plaatst de provincie een buis tussen beide delen van het tussengebied. Hierdoor kan gefilterd zeewater van het zuidelijk deel naar het noordelijk deel stromen. Dit zoute water is belangrijk voor ondernemers die schaal- en schelpdieren en zeewier gaan kweken.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Robert Wicker, contactpersoon voor het zuidelijk deel van de Dubbele Dijk. 

Telefoon: 050 - 316 44 51

E-mail: r.a.wicker@provinciegroningen.nl