Ontwikkeling Dubbele Dijk

Bij Hoogwatum is in 2018-2019 achter de bestaande zeedijk een extra dijk aangelegd. De tweede dijk voorkomt dat het zeewater bij overstromingen verder landinwaarts stroomt. Het gebied tussen beide dijken bestaat uit twee delen. In het zuidelijk deel (10 hectare) kan slib bezinken en nieuwe natuur ontstaan. Het noordelijk deel (27 hectare) is bestemd voor zilte teelt en aquacultuur. Neem met de video een kijkje achter de schermen bij de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.

Slibinvang en natuur

In 2023 startten we met het plaatsen van een getijdenduiker in de zeedijk. Door deze opening kan zeewater twee keer per dag het gebied in en uit stromen. Het slib dat met het water mee stroomt kan er bezinken. Door deze slibinvang wordt de scheiding tussen zee en land zachter. Zo ontstaat achter de dijk een gebied met zoutwaternatuur. Deze animatie legt het idee achter de dubbele dijk uit.

Zilte landbouw

Dit bijzondere gebied tussen land en zee maakt de teelt van zilte gewassen en aquacultuur mogelijk. De provincie richt het noordelijk deel in als proeftuin. Hier vinden experimenten plaats met gewassen die beter tegen zout water kunnen. Ook is er ruimte voor het kweken van bijvoorbeeld vis, garnalen, en zeewier. Zo stimuleren we innovatie in de landbouw. Via een duiker stroomt het zoute water van het zuidelijk naar het noordelijk tussengebied. 

Recreatie

Van Lauwersoog tot Nieuwe Statenzijl is een 90 kilometer lange fietsroute aangelegd. Deze 'Kiek over Diek' fietsroute biedt prachtige vergezichten over de Waddenzee, de vogelrijke Eems-Dollard en historische havens als Termunterzijl. De Dubbele Dijk ligt aan deze fietsroute, tussen Hoogwatum en Nieuwstad.

Eems-Dollard 2050

Het proefproject Dubbele Dijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het  programma Eems-Dollard 2050. Overheden, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties werken hierin samen aan natuurherstel van de Eems-Dollard. De provincie Groningen is een van de partners.

Heeft u nog vragen?

Neem voor meer informatie over de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl contact op met het waterschap Noorderzijlvest. 

Telefoon: 050 - 304 89 11
E-mail: info@noorderzijlvest.nl