Watervergunning

Als u activiteiten gaat ondernemen in oppervlaktewater of met grondwater, is een melding hiervan vaak voldoende. In sommige gevallen hebt u een watervergunning nodig. Het gaat hierbij om het onttrekken van water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn:

Voorwaarden

U wilt gebruik maken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Wet- en regelgeving

Waterwet

Aanvragen

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO). Ook de watermelding doet u dan via het OLO.

Vragen over deze vergunning?

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij het Omgevingsloket Online  (OLO).
De helpdesk water geeft meer informatie over de watervergunning of watermelding.