De Omgevingswet

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. De wet gaat over alles wat je ziet, hoort en ruikt. Denk aan: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw. De provincie Groningen heeft een visie over de invulling van de ruimte in onze provincie.  

Lees meer over de visie van de provincie in het E-magazine Omgevingsvisie ​​​​​​​

Omgevingsloket

In het Omgevingsloket staan alle wetten, plannen en regels verwerkt. Maar je kunt er ook: 

  • Een vergunningscheck doen. Is er een vergunning nodig en welke vergunning(en) dan? 
  • Direct een vergunning aanvragen of een melding doen. 
  • Op een kaart per locatie zien welke regels en beleid daar gelden. 
  • Zien welke regels voor de (geplande) werkzaamheden gelden. 
  • De eigen meldingen en aanvragen zien in een handig overzicht. 

Ga naar het Omgevingsloket  

De nieuwe Omgevingswet komt eraan

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet maakt het eenvoudiger om een vergunning aan te vragen en te verlenen. In de nieuwe Omgevingswet zijn tientallen bestaande wetten en regels samengebracht.  

Lees meer over de nieuwe Omgevingswet 

Hoe lang nog tot de nieuwe Omgevingswet van kracht is: