De Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Dit is één wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Met de Omgevingswet combineren we in Nederland 26 wetten voor onze fysieke leefomgeving tot 1 landelijke wet. Het gaat om regels over milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw. De wet maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om een vergunning aan te vragen en te verlenen.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet gaat over alles wat je ziet, hoort en ruikt. Met de Omgevingswet is er meer ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in Groningen. Ook krijgen we als provincie meer ruimte om eigen keuzes te maken. De provincie Groningen heeft een visie over de invulling van de ruimte in onze provincie.  

Lees meer over de visie van de provincie in het E-magazine Omgevingsvisie 

1 wet 1 loket

Vanaf 1 januari 2024 kunt u met één klik alle informatie en regels over uw fysieke leefomgeving bij elkaar vinden in het Omgevingsloket. In het loket kunt u naast een vergunningscheck en de regels op de kaart, ook de daadwerkelijke vergunning aanvragen. 

Heeft u in 2024 plannen om iets aan de ruimte in uw omgeving aan te passen? Als u meer vergunningen nodig heeft, kunt u ervoor kiezen deze afzonderlijk aan te vragen of in één keer. Als u ze tegelijk aanvraagt, is een van de overheden voor u het aanspreekpunt voor alle vergunningaanvragen. 

Ga naar het loket

Podcast Omgevingswet - Veur Mekoar? 

Vanuit de provincie Groningen is er een podcast opgezet rondom de Omgevingswet. Voor u als inwoner kan dit verduidelijking geven over de Omgevingswet: Wat houdt deze wet precies in? En nog belangrijker: wat betekent dit voor u als inwoner van de provincie Groningen? Is het eigenlijk al veur mekoar hier in Groningen, met die Omgevingswet?

Luister via Spotify

Luister via Apple Podcasts

Meer informatie

Bekijk de video over de Omgevingswet op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Ga naar iplo.nl voor meer uitleg voor het bedrijfsleven

Bekijk animaties over Omgevingsplannen, Omgevingsloket, Participatie en de Omgevingswet op de site Toolkit Omgevingswet. 

Bekijk instructiefilmpjes en webinars voor het bedrijfsleven op de site Aan de slag met de Omgevingswet.