Een sloot dempen

Als u van plan bent langs de provinciale weg een sloot te dempen, moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Dat kan bij het waterschap. In de provincie Groningen zijn dat Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, maar ook het Wetterskip Fryslân beheert een heel klein deel van onze provincie.

Procedure

Aanvragen kan via de waterschappen, het waterschap beschikt over alle kennis op dat gebied:

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon 050 - 316 46 10

E-mail loketVTH@provinciegroningen.nl