Werkzaamheden verrichten aan de vaarweg

De provincie heeft vaarwegen in eigen beheer. Als u aan één van deze vaarwegen werkzaamheden wilt verrichtten, dan moet u dit aanvragen. Bij werkzaamheden kunt u denken aan het aanleggen van viaducten, bruggen, aanlegsteigers, oevervoorzieningen en insteekhavens.

Voor wie

  • Bedrijven

Procedure

1. Ga na of er een vergunning nodig is

Naar de vergunningscheck

2. Aanvragen kan in het portaal

Naar Mijn Omgevingsloket

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon 050 - 316 46 10

E-mail loketVTH@provinciegroningen.nl