Een provinciale vaarweg bevaren

Provincie Groningen heeft voor haar vaarwegen afmetingen vastgesteld waaraan schepen moeten voldoen. Voor iedere vaarweg zijn eigen afmetingen vastgesteld.

Een schip mag niet deelnemen aan de scheepvaart als de lengte, of de breedte wordt overschreden. In sommige gevallen kunt u ontheffing krijgen van deze vastgestelde afmetingen. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden verbonden zijn voor de veiligheid.

Kijk op ons afmetingen besluit welke maximale afmetingen en aanvullende voorwaarden van toepassing zijn per vaarweg.

Ontheffing voor Provinciaal vaarwater aanvragen

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd.

Voor het aanvragen van een ontheffing voor Provinciaal vaarwater, vult u het onderstaande formulier in:

Ontheffing aanvragen voor Provinciaal vaarwater
 

Wanneer een vergunning bijzonder transport aanvragen?

In artikel 1.21 Binnenvaartpolitiereglement staat bijzondere transporten omschreven. Het gaat om een schip met lading of samenstel met lading of een drijvende inrichting of voorwerp waarvan:

  • de lengte
  • de breedte
  • de hoogte boven water
  • de diepgang
  • de manoeuvreerbaarheid of 
  • de snelheid 

van dit schip of dit samenstel niet verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken. Als het schip zelf binnen de vastgestelde afmetingen valt, maar de lading bijzonder hoog of breed is, dan is er ook sprake van een bijzonder transport. 

Kijk op ons afmetingen besluit welke maximale afmetingen en aanvullende voorwaarden van toepassing zijn per vaarweg.

Wilt u een Vergunning bijzonder transport aanvragen? Dan kunt u uw aanvraag  indienen bij het loket Bijzonder transport van Rijkswaterstaat.
 

Vergunning bijzonder transport aanvragen bij Rijkswaterstaat

 

Vragen over deze vergunning?

Twijfelt u of heeft u nog vragen?

U kunt uw vraag mailen naar: J.Tegelaar@provinciegroningen.nl
Of neem contact op met de afdeling VTH via 050 - 316 46 10