Bouwen en werken openbare vaarweg

De provincie heeft vaarwegen in eigen beheer. Als u aan één van deze vaarwegen werkzaamheden wilt verrichtten, dan moet u hiervoor een of meerdere vergunningen aanvragen. Bij werkzaamheden kunt u denken aan het aanleggen van viaducten, bruggen, aanlegsteigers, oevervoorzieningen en insteekhavens.

Bij wie vraagt u de vergunning aan?

Hebt u een omgevingsvergunning voor de Wabo nodig?
Dan vraagt u de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Hebt u geen omgevingsvergunning voor de Wabo nodig?
Dan kunt u bij de provincie een Omgevingsvergunning of een ontheffing Omgevingsvergunning aanvragen.

Regelgeving

Procedure

Uw aanvraag moet in ieder geval bestaan uit:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • een gedetailleerde ontwerptekening met berekeningen.

Aanvraagformulier (PDF PDF-bestand, 66 KB)

Hebt een omgevingsvergunning voor de Wabo nodig?
Dan vraagt u de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

De provincie neemt bij een reguliere procedure een besluit na 8 weken. Bij een uitgebreide procedure volgt de beslissing na 26 weken.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Vragen over deze vergunning of ontheffing?

Neem contact op met loket Juridische Zaken van Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Telefoon:  050 - 316 49 50
E-mail: juzaloket@provinciegroningen.nl