Gaswinning

De gaswinning en aardbevingen vormen samen een groot en ingewikkeld dossier. De provincie Groningen is hier nauw bij betrokken. We hebben als provincie een belangrijke rol en voeren veel overleg met het Rijk, Groninger gemeenten en maatschappelijke organisaties. Daarbij komen we samen op voor de belangen van onze inwoners.

 • Schadeafhandeling

  Schade na een aardbeving? Meld het bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

 • Versterkingsaanpak

  Afspraken tussen het Rijk, provincie en de gemeenten in het aardbevingsgebied over de versterkingsaanpak.

 • Nationaal Programma Groningen

  Met het Nationaal Programma Groningen bouwen inwoners, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en overheden aan de toekomst van Groningen.

 • Gaswinning

  Het Groningengasveld is het grootste veld in Europa. Over de hoogte van de winning vraagt de minister advies aan deskundigen.

 • Betrokken partijen

  Een overzicht van partijen en organisaties die betrokken zijn bij gaswinning en schadeafhandeling.

 • Tijdlijn

  Een chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen, afspraken en onderzoeken.

 • Onze doelen

  Wat zijn onze doelen?