Bedrijven

Afvalstoffen van bedrijven zijn vaak schadelijk voor het milieu en dus vergunningsplichtig.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon 050 - 316 46 10

E-mail loketVTH@provinciegroningen.nl