Milieurapportage industriële bedrijfsactiviteiten

Ik wil een milieurapportage laten opstellen voor industriële bedrijfsactiviteiten.

Industriële bedrijven rapporteren in de milieujaarrapportage hun afval, energie- en watergebruik en uitstoot naar lucht, water en bodem. De activiteiten van bedrijven kunnen ernstige gevolgen voor het milieu hebben. 

Voor wie

•    Industriële bedrijven waarbij activiteiten effect hebben op lucht, water en bodem. 
•    U moet uw verslag over het voorgaande jaar elk jaar voor 1 april indienen.

Documenten

Stoffenlijsten van het RIVM

Procedure

U kunt een aanvraag indienen via het RIVM

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon 050 - 316 46 10

E-mail loketVTH@provinciegroningen.nl