Verontreinigde stoffen of afvalstoffen lozen

Ik wil verontreinigde stoffen of afvalstoffen lozen

Verontreinigende stoffen zijn stoffen of stofmengsels die worden aangetroffen in het milieu en nadelige gevolgen kunnen hebben voor mensen, dieren, planten of andere organismen en voor ecosystemen als geheel. 

Voor wie

•    Bedrijven
 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon 050 - 316 46 10

E-mail loketVTH@provinciegroningen.nl