Europese Subsidies

Er zijn verschillende Europese subsidieprogramma's. Elk subsidieprogramma kent eigen thema’s, mogelijkheden voor ondersteuning en regels. 

Europese subsidieprogramma's

Just Transition Fund (JTF)

JTF, het 'fonds voor een rechtvaardige transitie', is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaal-economische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa in 2050.  

EFRO

EFRO richt zich op meer innovatie en het ontwikkelen van nieuwe economische kansen die bijdragen aan brede welvaart voor Noord-Nederland op basis van de RIS3 strategie. Zie ook de subsidie-pagina rond EFRO.

Interreg

Interreg stimuleert internationale samenwerking binnen Europa. Door samenwerking over de grens ontstaan unieke kansen voor meer welvaart en een kwalitatief hoogwaardige leef- en werkomgeving.

GLB NSP  

GLB NSP richt zich op versterking en verduurzaming van de agrarische sector en het platteland.

De provincie heeft een directe rol in bovenstaande regionale EU-programma’s.

Specifieke Europese regelingen zijn te vinden op de subsidiepagina van de provincie.

Vragen of projectideeën?

Voor vragen over EU-financieringsmogelijkheden of het bespreken van projectideeën voor Groningen kunt u mailen naar: europeseprogrammas@provinciegroningen.nl

Thematische EU-fondsen

In de provincie Groningen wordt ook geïnvesteerd via thematische EU-fondsen. Voorbeelden zijn:

Horizon Europe

Horizon Europe financiert onderzoeks- en innovatieprojecten zowel op fundamenteel onderzoek als marktgerichte ontwikkeling. Het programma biedt kansen voor mkb'ers en grote bedrijven, maar ook voor universiteiten en kennisinstellingen, (regionale) overheden en maatschappelijke organisaties. Er zijn mogelijkheden voor zowel individuele onderzoekers en mkb'ers als samenwerkingsverbanden. 

CEF-Transport (Connecting Europe Facility)

CEF-Transport is een subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

LIFE

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie - en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal. 

Creative Europe

Creative Europe investeert in acties die de culturele diversiteit versterken en inspelen op de behoeften en uitdagingen van de culturele en creatieve sectoren. 

ERASMUS+

Erasmus+ draagt bij aan de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in de sectoren onderwijs, training, jeugd en sport. Het programma biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland.

Meer informatie over de beschikbare Europese fondsen staat op de EU-fondsenwijzer van het Kenniscentrum Europa Decentraal.