Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF), het 'fonds voor een rechtvaardige transitie', is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaal-economische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa in 2050. 

Er is nog geen financiering mogelijk vanuit het JTF. De komende maanden wordt er meer duidelijk. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen.

Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig in duurzame producten, processen en ketens, onderzoek, innovatie en scholing. Door de snelle afbouw van de gaswinning en de CO2-reductie gaan zo’n 20.000 banen in Noord-Nederland verloren. Tegelijkertijd biedt de transitie ook kans op nieuwe banen en op nieuwe economische activiteiten, ook buiten de energiesector. 

Met het JTF krijgt Noord-Nederland 330 miljoen euro van de EU om tot in 2027 te investeren in de overgang naar een duurzame economie en arbeidsmarkt.

Groningen is door het Rijk aangewezen als een van de zes JTF-regio's. Dit bestaat uit de provincie Groningen en het industriecluster Emmen. Initiatieven uit Noord-Nederland moeten een relatie en aantoonbaar effect hebben in deze gebieden. 

Van daaruit wordt een operationeel programma opgesteld, waardoor duidelijk wordt welke activiteiten in aanmerking komen. Dit operationeel programma wordt begin van 2022 door het Rijk opgeleverd samen met het nationale JTF-plan. Op basis van het definitieve subsidieprogramma kunnen bedrijven en organisaties bepalen of hun initiatief voor JTF in aanmerking komt.

Projecten kunnen gemiddeld genomen maximaal 50% subsidie krijgen vanuit het JTF. De cofinanciering kan zowel een publieke als private bijdrage zijn, maar geen financiering vanuit andere EU-fondsen. Verder heeft het Rijk als uitgangspunt meegegeven dat er een gelijke verdeling moet zijn tussen projecten die meer sociaal gericht zijn (arbeidsmarkt en onderwijs) en initiatieven die investeren in een groene economie. Ook geeft men in Brussel aan dat het fonds, vooral ten aanzien van de economische pijler, bedoeld is voor het midden- en keinbedrijf (mkb). Meer details komen in het uiteindelijke subsidieprogramma te staan. 

De provincie Groningen dient het JTF-regioplan in het najaar van 2021 in bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor opname in het nationale JTF-plan, samen met die van vijf andere regio’s. Het Rijk levert het nationale plan vervolgens aan in Brussel. De verwachting is dat de EU het subsidieprogramma bij goedkeuring in de loop van 2022 openstelt. 

De provincie Groningen stelt een regioplan op in nauwe samenwerking met de provincies Fryslân en Drenthe, gemeente Emmen en de drie noordelijke arbeidsmarktregio's. De economische structuur en de arbeidsmarkt in Noord-Nederland hangen immers nauw met elkaar samen. De provincie Groningen dient het regioplan in.
 

Hebt u nog vragen?

Neem contact op via jtf@provinciegroningen.nl