Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF), het 'fonds voor een rechtvaardige transitie', is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaal-economische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa in 2050. 

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gaat de subsidieregelingen voor het JTF uitvoeren. De eerste twee regelingen gaan begin 2023 open. Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen die kansen zien om alvast met hun ideeën of projectvoorstellen aan de slag te gaan, kunnen alvast contact opnemen met het SNN. We denken graag mee met de mogelijkheden voor jouw idee of oplossing. Voor meer informatie over de eerste twee subsidieregelingen kun je kijken op www.snn.nl/programma-jtf

Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig. Vanwege het stopzetten van de gaswinning in Groningen en een noordelijke economische structuur die nu sterk afhankelijk is van fossiele grond- en brandstoffen, worden zo’n 20.000 banen in Noord-Nederland geraakt. Tegelijkertijd biedt de transitie ook kans op nieuwe banen en economische activiteiten. Het Noorden gaat met het JTF investeren in onder meer duurzame producten, processen, onderzoek, innovatie, scholing, én in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.  

Noord-Nederland heeft tot 2027 de tijd om 330 miljoen euro, van de EU, in te zetten om de economische en sociale gevolgen van de klimaattransitie op te vangen en te werken aan een groene economie die bijdraagt aan de brede welvaart, met nieuwe werkgelegenheid.

Het JTF-regioplan is opgesteld in samenwerking met verschillende organisaties en overheden in Noord-Nederland. De partners zijn: de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s, (de gemeente en UWV) en de drie noordelijke provincies).

Hebt u nog vragen?

Neem contact op via europeseprogrammas@provinciegroningen.nl