Vragen en antwoorden webinar 10 september 2021

Op 10 september 2021 vond een webinar plaats over het JTF-regioplan. Op deze pagina zijn de vragen terug te lezen die tijdens het webinar zijn gesteld. 

Vragen over de sporen van het JTF-regioplan

  • Spoor 1: De versterking van de stuwkracht van de regionale economie
  • Spoor 2: CO2-reductie en de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen
  • Spoor 3: Een wendbare en weerbare beroepsbevolking werken

We willen zoveel mogelijk samenhang aanbrengen tussen de JTF-activiteiten en andere fondsen en samenwerkingsverbanden op het gebied van economie, vergroening en arbeidsmarkt. Het overkoepelende doel is het verhogen van de brede welvaart in de regio.

Om tot een groene, circulaire en concurrerende economie te komen die bijdraagt aan brede welvaart, moeten we verder kijken dan alleen klimaatneutraliteit. Het is belangrijk dat sectoren, die van groot belang zijn voor de economie en werkgelegenheid, de energietransitie kunnen doormaken. Daarnaast is de uitdaging om een robuustere economie op te bouwen door de afhankelijkheid van een beperkt aantal dragende sectoren relatief te verminderen. Het is van belang dat we voorkomen dat mensen als gevolg van de energietransitie werkloos worden én dat er voor het nieuwe en veranderde werk voldoende mensen beschikbaar zijn. We zetten dus in op meerdere sporen.

We horen veel over roadmaps en stappenplannen om bijvoorbeeld gebouwen te verduurzamen. Grotere instanties stellen vaak programma's op met verschillende deelprojecten om klimaatdoelen te halen. Sommige deelprojecten kunnen mogelijk aanspraak maken op JTF-gelden. Mocht je hierover alvast contact willen opnemen, dan kan dat altijd.
 

Door het JTF komt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op een wendbare en weerbare beroepsbevolking. Het is belangrijk de concrete invulling verder met elkaar vorm te geven. We werken bijvoorbeeld samen met de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland en proberen zoveel mogelijk samenhang aan te brengen met bestaande activiteiten. 

 

Algemene vragen

Het regioplan dient als kapstok voor de komende zeven jaar. We werken samen met het Rijk en de andere regio’s aan een operationeel plan. Hierin worden de activiteiten aangegeven die voor subsidie in aanmerking komen. In het uiteindelijke subsidieprogramma komen de spelregels voor het indienen van specifieke projecten. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2022 bekend is.

Het is op dit moment nog niet bekend aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen. We raden iedereen aan om deze pagina goed in de gaten te houden. Mocht je alvast contact met ons willen leggen, schroom niet.
 

Er zijn zeker mogelijkheden voor aanvragen buiten de provincie Groningen en Emmen. Maar alleen als er een aantoonbare relatie is met Groningen of Emmen. Dat wil zeggen dat de effecten van het desbetreffende project ook daar (op termijn) merkbaar moeten zijn. Die effecten kunnen bijvoorbeeld gaan om nieuwe kennis of technieken, werkplekken of grondstoffen die nodig zijn voor ontwikkelingen in Groningen of Emmen. Bij de aanvraag moet dit effect worden onderbouwd.

Het JTF is in het beginsel gericht op mkb'ers. Ook grotere bedrijven en instellingen kunnen echter in aanmerking komen voor subsidie. Op basis van een onderbouwde analyse moet vooraf goed worden aangegeven om welke type bedrijven en activiteiten het dan gaat.