Operationeel Programma EFRO

Het EFRO-programma 2021-2027 is één van de Europese programma’s die middelen beschikbaar stelt om de doelen en kansen van de regionale innovatiestrategie (RIS3) te bereiken. Het EFRO heeft als doel om de sociaal- economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. Voor Nederland ligt de focus op innovatie, voor Noord-Nederland op de versterking van het ondernemers- en innovatieklimaat. Ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, netwerken en maatschappelijke organisaties kunnen samen werken aan nieuwe innovaties die bijdragen aan de duurzame en brede welvaart

Aanvraagperiode

Tot 2027 is er 127,5 miljoen euro beschikbaar om de regionale economie verder te ontwikkelen. 

Uitvoering

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het programma uit.

Voor wie?

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Aanvragen

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert namens de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe onderstaande fondsen uit. Dus heb jij een goed idee? En wil je samenwerken met anderen aan innovatie? Bekijk voor meer informatie of contactgegevens de website van het SNN. 

Bekijk de informatie op SNN