Provincie brengt eigen CO2-uitstoot in beeld via landelijk meetinstrument

De provincie Groningen wil inzichtelijk maken hoeveel CO2 de eigen organisatie uitstoot. Eind 2022 moet de provincie gecertificeerd zijn voor de CO2-Prestatieladder, een landelijk meetinstrument van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), voor een duurzame aanbesteding. Door bij een aanbesteding te vragen naar de certificering weet de provincie zeker dat een aannemer op de hoogte is van zijn CO2-uitstoot en ook actie onderneemt om de uitstoot te verkleinen. De provincie heeft zelf ook al verschillende maatregelen genomen om de uitstoot terug te dringen.

Maatregelen

Sinds 2020 is het provinciehuis gasloos en liggen er 660 zonnepanelen op het dak. Verder zijn in het provinciehuis en op de buitenlocaties waterbesparende maatregelen ingevoerd en wordt het afval gescheiden. Ook rijdt inmiddels een groot deel van de provinciale voertuigen elektrisch of op alternatieve diesel van afgewerkte oliĆ«n en vetten (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO). 

Certificering

De provincie wil zich laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder trede 3, van de in totaal 5 tredes. Trede 3 gaat om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Voor dit niveau richt de provincie zich nu op het wagenpark, vastgoed en zakelijk reizen. Tredes 4 en 5 gaan over de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten. Hoe hoger op de ladder, hoe beter de eigen CO2-uitstoot in beeld is. De verduurzaming van de provinciale organisatie is vooral intern proces, maar iedereen die de ontwikkelingen wil volgen, kan dat vanaf nu doen via de pagina 'CO2-beleid' op deze website.