Een kort evenement op- of aan het water organiseren

Voor korte (sport)evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg vraagt u toestemming bij de provincie. Korte evenementen zijn onder andere zwemwedstrijden, sprietlopen, roei- en kanotochten. Als uitgangspunt kunt u aanhouden dat u toestemming krijgt wanneer het evenement buiten de scheepvaarttijden plaatsvindt en de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepsvaart niet in gevaar komen.

Voor wie:

  • Organisatoren van evenementen

Documenten

Binnenvaartpolitiereglement

Procedure

U vraagt toestemming bij de provincie. U schrijft daarvoor een brief en stuurt die naar:

Provincie Groningen
T.a.v. scheepvaartinspectie
Postbus 610
9700 AP Groningen

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Vragen over deze vergunning

Neem contact op met de scheepvaartinspectie van de provincie Groningen:

Telefoon: 050 - 316 45 79 (secretariaat Beheer en Onderhoud)
E-mail:  j.tegelaar@provinciegroningen.nl