Toestemming voor tijdelijke verkeersmaatregelen aanvragen

Ik wil toestemming voor tijdelijke verkeersmaatregelen aanvragen

Als er tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn voor het uitvoeren van bijvoorbeeld werkzaamheden of het organiseren van een evenement langs de provinciale weg, heeft u daar toestemming voor nodig van ons Verkeersloket. 

Voor wie

  • Organisatoren van evenementen
  • Bedrijven

Documenten

Kijk op onderstaande overzicht of kaart. Hierop kunt u zien of het om een provinciale weg gaat. U kunt hierop ook zien op welke provinciale wegen verkeersmaatregelen alleen mogen plaatsvinden binnen bepaalde tijden.
 

Kaart met provinciale wegen en werkbare uren ( PDF-bestand, 3 MB)

Overzicht provinciale wegen en werkbare uren  ( PDF-bestand, 791 KB)
 

Voorwaarden

  • Uw verzoek moet voorzien zijn van een verkeersplan en/of omleidingsplan, met detailinformatie over onder andere de aard en locatie van de werkzaamheden, de duur en de gewenste periode van uitvoering.
  • Aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen voor een kortere duur dan 4 maanden, anders dan afsluitingen van provinciale wegen, moeten tenminste 10 werkdagen voor ingebruikname bij het verkeersloket worden ingediend.
  • Aanvragen voor afsluitingen van provinciale wegen moeten tenminste 30 werkdagen voor ingebruikname bij het verkeersloket worden ingediend.
  • Een onvolledige, onduidelijke of een te laat ingediende aanvraag kan vertraging opleveren in de verwerking. Zonder toestemming van het Verkeersloket is het verboden om de borden te plaatsen of de werkzaamheden uit te voeren.

Procedure

U dient uw aanvraag in via de gebruiksvriendelijke webapplicatie Melvin. Hiervoor kunt u (kosteloos) een account aanvragen bij de provincie Groningen, via verkeersloket@provinciegroningen.nl. De medewerkers van het Verkeersloket helpen u graag met een instructie of een knoppentraining.

Als u (al) een account heeft, kunt u direct inloggen

Log in op Melvin

 

 

De provincie toetst en beslist

  • Het Verkeersloket neemt uw verzoek in behandeling. We kijken daarbij naar de CROW-richtlijnen en naar andere werkzaamheden en stremmingen die van invloed kunnen zijn.
  • Wij informeren de hulpdiensten over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. De werkzaamheden en de eventuele hinder worden ook bekendgemaakt op de wegwerkzaamhedenkaart van Groningen Bereikbaar.

Heeft u nog vragen?

Neem voor vragen contact op met  het Verkeersloket.

Telefoon:  050 - 316 42 70
E-mail:  verkeersloket@provinciegroningen.nl