Waterwinning en grondwaterbescherming

De provincie Groningen is verantwoordelijk om te zorgen voor voldoende schoon drinkwater. Daarom zijn we zuinig op ons grondwater zodat de waterwinning niet in gevaar komt.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon 050 - 316 46 10

E-mail loketVTH@provinciegroningen.nl