Grondwater infiltreren of onttrekken

Voor het onttrekken of infiltreren van water heeft u een vergunning nodig. Infiltreren wil zeggen dat u water in de bodem brengt om het grondwater dat u wilt onttrekken weer aan te vullen.

Voor wie

  • Vergunninghouders voor het onttrekken of infiltreren van grondwater

Adviescommissie Schade Grondwater

Als mensen schade ondervinden en vermoeden dat deze is ontstaan door het onttrekken van grondwater of infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend, dan kunnen ze de provincie verzoeken om onderzoek te doen. De gezamenlijke provincies hebben hiervoor de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) in het leven geroepen, die onderzoek kan doen en een advies uitbrengt.

Procedure

Ga eerst na of er een vergunning nodig is. Dit doet u door een vergunningscheck te doen op het Omgevingsloket: 

Naar de vergunningscheck

Als u weet dat u een vergunning nodig heeft, kunt u een aanvraag indienen op het Omgevingsloket:

Naar mijn Omgevingsloket

Heeft u een vergunning gekregen, dan doet u jaarlijks aangifte bij de provincie. Daarvoor gebruikt u het Formulier aangifte grondwater:

Formulier aangifte grondwater

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon 050 - 316 46 10

E-mail loketVTH@provinciegroningen.nl