Bodemverontreiniging

Als u te maken krijgt met bodemverontreiniging, moet u dit melden bij de provincie.

Procedure

Kleinschalige gelijksoortige saneringen - Melding sanering BUS
Gaat het om kleinschalige gelijksoortige saneringen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de vereenvoudigde procedure Besluit uniforme saneringen (BUS).
De voorwaarden staan in de brochure Melding Sanering BUS (PDF PDF-bestand, 175 KB).

Na de sanering hebben we een evaluatieverslag van u nodig. Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor Besluit uniforme saneringen (BUS) vindt u hier:  Rijksoverheid.nl

Als het om verontreiniging in de gemeente Groningen gaat, stuurt u het formulier naar de gemeente. Voor andere plaatsen in de provincie naar loketVTH@provinciegroningen.nl.

U denkt dat er sprake is van bodemverontreiniging
Als u (mogelijke) bodemverontreiniging hebt geconstateerd, onderzoeken we wat er precies aan de hand is en of we de verontreiniging met spoed moeten oppakken.

Aanvraagformulier instemming besluit saneringsplan
 

Bij sanering moet de provincie instemmen met het saneringsplan. Hiervoor stuurt u het tweede deel van het aanvraagformulier ernst/spoed en instemming saneringsplan naar de provincie.

Aanvraagformulier instemming besluit saneringsplan

Na de sanering kan er nog steeds verontreiniging aanwezig zijn in de bodem. Hierdoor kunnen gebruiksbeperkingen van de bodem nodig zijn of maatregelen om de bodem te beschermen. De gebruiksbeperkingen en de maatregelen beschrijft u in een nazorgplan.

Aanvraagformulier instemming nazorgplan

Er bestaan termijnen die gelden voor de indiener of saneerder en voor Gedeputeerde Staten. Deze zijn per procedure en soms ook per fase binnen de procedure verschillend. Neem hiervoor contact op met de provincie via info@provinciegroningen.nl.

Als u het niet eens bent met een besluit van Gedeputeerde Staten, kunt u bezwaar of beroep aantekenen tegen het besluit. Hoe u bezwaar kunt maken hangt af van de procedure die gevolgd is bij het tot stand komen van dat besluit. 

Wet- en regelgeving

Wet Bodembescherming (Wbb)

Vragen over deze melding?

Neem voor vragen contact met ons op:

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl