Groninger Ondernemersregeling (vouchers)

Heeft u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, een meester-gezeltraject of wilt u uw ondernemersvaardigheden verbeteren? Maak dan gebruik van onze voucherregeling. Groninger bedrijven die deelnemen aan een door ons erkend programma krijgen de helft van de kosten van het advies vergoed, tot een maximumbedrag van € 5.000.

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Voor wie?

Voor bedrijven in de provincie Groningen.

Programma's

 • 'GroeiTeam voor Leiders' (MKB Beter): Mkb-ondernemers en leidinggevenden krijgen een leergang strategisch ondernemerschap en leiderschap.
 • 'Zicht op jouw maatschappelijke impact' (Alexander Impact): ondernemers krijgen in één oogopslag zicht op hun duurzame en maatschappelijke impact, en een middel in handen om de impact te vergroten en hun onderneming te verduurzamen. 
 • 'Innovatie dankzij gamification (Indietopia Accelerator): mkb'ers die willen vernieuwen krijgen steun van startende én gevierde gameontwikkelaars. Per project werken 6-8 ontwerpers aan een innovatievraagstuk, zoals digitalisering van kunst of de opzet van een virtuele wereld voor trainingsdoeleinden. Gamificatie betekent ook: hoe met beloningen voor (herhaalde) aankopen klassieke organisaties beter zijn voorbereid op een breder, met name via internet winkelend, publiek.'
 • 'Grenzeloze Ambities in Europa' (Ruber Acia): hulp voor ondernemers bij een marktanalyse en acquisitie, waardoor ze worden begeleid bij het opstarten van export naar landen in Europa.
 • Strategisch Ontwikkel Programma (Agrifirm Exlan): een strategisch traject voor agrarische ondernemers die hun bedrijf willen ontwikkelen en/of verbreden. 
 • 'Managementprogramma voor de industrie en bouwnijverheid in Noord-Nederland' (Rijksuniversiteit Groningen): het doel is een verbetering in managementkwaliteit te realiseren, waardoor de bedrijven sneller kunnen groeien en meer gaan exporteren. 
 • 'Business Coaching' (Kiemkr8): het programma helpt startende ondernemers bij het omzetten van een creatief idee naar een businessplan.
 • 'Innovatieplantage' (Kiemkr8): bestaande ondernemers met een nieuw idee krijgen hulp bij onder meer financiering, subsidies en het inschatten van risico's.
 • Koploperproject Toekomstbestendig ondernemen Groningen': voor ondernemers die zich willen onderscheiden door duurzamer te ondernemen.
 • Stichting Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe: een opleiding tot verspaner en allroundverspaner techniek voor het bewerken van materialen als metalen en kunststoffen.
 • 'Ondernemersfactory Winschoten' (Advisorgroep): startende ondernemers kunnen hier terecht voor een werkplek en drie trainingsprogramma's.
 • 'Business Versneller ( PDF-bestand, 521 KB)': een trainingstraject voor ondernemers, met als doel bedrijven sneller te laten groeien.
 • 'Ondernemer Coacht Ondernemer' (Hunter Select Group): beginnende en ervaren ondernemers krijgen coaching van andere ondernemers.
 • 'Scholingspool' (Opleidingsbedrijf Metaal (OBM) Noord): begeleiding van leerlingen met een (praktijk)opleiding bij bedrijven in de metaalbranche.
 • 'Scoren in Duitsland' (Handelsagent Duitsland): begeleiding bij export naar Duitsland.
 • Stichting MSO: toepassing leer-werktrajectin de techniek.
 • 'Student Consultancy' (Rijksuniversiteit Groningen): onderzoek door studenten.
 • ''VentureLabNoord': verbetering van ondernemersvaardigheden.
 • World Trade Center (WTC) Noord-Nederland: uitbreiden export en contacten leggen.

Voorwaarden

 • Het project moet in overeenstemming zijn met ten minste één van de doelen van deze regeling.
 • Het project moet voldoen aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.
 • De subsidiabele kosten bedragen meer dan € 500.
 • Het project moet voldoen aan de eisen zoals die in de officiële regeling zijn vastgelegd.

Maximale vergoeding

De bijdrage is 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000.

Vergoed worden:

 • kosten die de door ons erkende organisatie bij de aanvrager in rekening heeft gebracht;
 • een forfaitaire opslag van € 5.000, als tegemoetkoming in de interne loonkosten van de subsidieaanvrager voor het meester-gezeltraject.

Niet vergoed worden:

 • kosten die worden gefinancierd met andere subsidies dan op grond van deze regeling;
 • btw.

Geen subsidie

 • Als aan de aanvrager in het lopende kalenderjaar al 3 subsidies zijn verleend op grond van deze regeling.
 • Als eerder dan 4 weken vóór ontvangst van de aanvraag verplichtingen zijn aangegaan.

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen.

Stuur met het aanvraagformulier het volgende mee:

 • een offerte van de door ons erkende organisatie voor uw deelname aan een programma;
 • een door de aanvrager ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring ( PDF-bestand, 51 KB).

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en afgehandeld. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Als wij positief over uw aanvraag besluiten, krijgt u binnen enkele weken het hele subsidiebedrag als voorschot uitbetaald.

Als de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Zodra het aannemelijk is dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet volledig wordt uitgevoerd, of als u niet aan de verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen, moet u ons dit schriftelijk melden.

Ter controle kunnen we facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij u opvragen.

Als de activiteit is uitgevoerd nemen wij binnen 13 weken een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie intrekken en dat u geld moet teruggeven. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het secretariaat van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering:

Telefoon: 050 - 316 44 62
E-mail: ondernemersregeling@provinciegroningen.nl