Groninger Ondernemersregeling (programma's)

Wij zijn op zoek naar organisaties die opleidingsprogramma's (willen gaan) aanbieden voor ondernemers. Bent u zo'n organisatie? Dan kunt u van de provincie Groningen een accreditatie (goedkeuring) krijgen. Uw geaccrediteerde programma komt dan op een lijst. Ondernemers kunnen van deze goedgekeurde lijst zelf het programma kiezen dat hen verder helpt. Via onze Groninger Ondernemersregeling (voucherregeling) kunnen zij een vergoeding krijgen voor de kosten van het programma.

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Voor wie?

Kennisinstellingen of (opleidings)bedrijven die ondernemers helpen bij:

 • het opstarten van hun bedrijf;
 • het verbeteren van specifieke ondernemersvaardigheden;
 • het vergroten van de exportmogelijkheden;
 • innovatie;
 • het bestrijden van de (jeugd)werkloosheid, via meester-gezeltrajecten;

Voorwaarden

 • een duidelijke affiniteit met het Groninger bedrijfsleven;
 • een gedegen projectplan, waaruit duidelijk blijkt welk programma aan (onder meer) Groninger ondernemers wordt aangeboden en hoe het bijdraagt aan de in de beleidsregel genoemde doelstellingen;
 • een track record van de organisatie;
 • een duidelijke onderbouwing van de marktbehoefte;
 • een duidelijk financieel plan;
 • inzicht in hoe u de effecten bij de deelnemende bedrijven aan uw programma gaat monitoren.

Over de accreditatie

De accreditatie is niet permanent. Periodiek overleggen wij met de geaccrediteerde partijen en steekproefsgewijs met deelnemers. Als blijkt dat het programma onvoldoende werkt of dat er regelmatig klachten over de uitvoering van het programma zijn, kan worden besloten tot de-accreditatie.

Procedure

U stuurt uw projectplan naar:
 
Provincie Groningen
t.a.v. afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering
Postbus 610
9700 AP Groningen

Of naar: ondernemersregeling@provinciegroningen.nl

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om het projectplan met u door te nemen of een vervolggesprek te plannen.

Gedeputeerde Staten van Groningen nemen een besluit over de accreditatie. U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het secretariaat van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering:

Telefoon: 050 - 316 44 62
E-mail: ondernemersregeling@provinciegroningen.nl