Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Beheerders van natuurgebieden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het beheer. In het Natuurbeheerplan Groningen is aangegeven welke percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welk natuur-of landschapsbeheertype wij een subsidie geven. De subsidie wordt gegeven voor een periode van 6 jaar.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode voor 2019 is van 15 november tot en met 31 december 2018.

Voor wie?

Voor organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Voorwaarden

  • De grond ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In specifieke situaties kan ook subsidie gegeven worden voor natuur buiten het NNN.
  • Particuliere aanvragers sluiten zich aan bij een (gecertificeerde) organisatie die een gezamenlijke aanvraag doet voor meerdere aanvragers.

Bekijk voor de uitgebreide voorwaarden de officiële regeling en de pagina met algemene regels en wetten.

Relevante links

Aanvragen

Wanneer u wilt weten of er op uw grond subsidie mogelijk is en hoe u een aanvraag kunt indienen neem dan contact op met Prolander:

Telefoon: 0592 - 36 50 00
E-mail: prolander-snl@prolander.nl