Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Beheerders van natuurgebieden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het beheer. In het Natuurbeheerplan Groningen is aangegeven welke percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welk natuur-of landschapsbeheertype wij een subsidie geven. De subsidie wordt gegeven voor een periode van 6 jaar.

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode voor 2023 is van 15 november tot en met 31 december 2022.

Voor wie?

Voor organisaties en particuliere grondeigenaren die een natuurterrein beheren.

Voorwaarden

  • De grond ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In specifieke situaties kan ook subsidie gegeven worden voor natuur buiten het NNN.
  • Particuliere aanvragers sluiten zich aan bij een (gecertificeerde) organisatie die een gezamenlijke aanvraag doet voor meerdere aanvragers.

Bekijk voor de uitgebreide voorwaarden de officiƫle regeling en de pagina met algemene regels en wetten.

Relevante links

Aanvragen

Wanneer u wilt weten of er voor uw grond subsidie mogelijk is neemt u contact op met Prolander.

Telefoon: 0592 - 36 50 00
E-mail: prolander-snl@prolander.nl