Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie Groningen. In het plan staat waar en welke subsidies voor natuur- en landschapsbeheer van toepassing zijn, op basis van het Stelsel voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL).

Documenten en kaarten

Het Natuurbeheerplan kan jaarlijks worden geactualiseerd. Het Natuurbeheerplan 2023 is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten op 21 juni 2022