Monitoring, kaarten en open data

De provincie Groningen verzamelt en monitort cijfers, kaarten en data over een aantal beleidsthema’s. Op verschillende manieren kunt u zo een beeld krijgen van de ontwikkelingen in Groningen. Via het onderdeel 'open data' kunt u zelf met een groot aantal gegevens aan de slag.

 

Monitoring

Hoe staat de provincie Groningen ervoor? Om dat te monitoren houden we bij hoe het staat met de diverse beleidsthema's. Op de website de Staat van Groningen, wordt deze informatie op één plek samengebracht. Zo kunt u de informatie makkelijk vinden en snel van het ene naar het andere onderwerp doorklikken.

Naar de Staat van Groningen
 

Kaarten

In het geoportaal staan digitale kaarten die het beleid van de provincie laten zien of laten zien waar we bezig zijn met de uitvoering van onze taken. Maar u kunt er bijvoorbeeld ook terecht om inzicht te krijgen in onze bodemkwaliteit, gezondheid en de geluidsbelasting op onze provinciale wegen.

In het objectenportaal kunt u op kaarten, de lokatie van provinciale objecten en werken vinden. Denk aan sluizen, bushaltes en bruggen.

Naar het geoportaal  Naar het objectenportaal
 

Open data

De provincie Groningen publiceert datasets als open data op de website overheid.nl. Dit zijn databestanden die vrij beschikbaar zijn voor iedereen. Het kan data zijn over zonneparken, windturbines, hoogspanningskabels, de begroting en nog veel meer.

Naar overheid.nl

Meer informatie?

Heeft u vragen, opmerkingen of verbetersuggesties? Neem contact op via: