Monitoring, kaarten en open data

De provincie Groningen verzamelt en monitort cijfers, kaarten en data rondom diverse beleidsthema’s. Op deze pagina kunt u via de onderdelen 'monitoring' en 'kaarten' op verschillende manieren een beeld krijgen van de ontwikkelingen van deze thema’s. Via het onderdeel 'open data' kan de gebruiker zelf met de gegevens aan de slag.

 

Monitoring

De provincie Groningen houdt zich met diverse beleidsthema's bezig. We houden met zogenaamde monitoren bij hoe de uitvoering of de situatie van deze beleidsthema's ervoor staat. De Staat van Groningen brengt deze monitoren samen op één plek, zodat de informatie makkelijk gevonden kan worden en er snel van het ene onderwerp naar het andere onderwerp kan worden doorgeklikt.

Naar de Staat van Groningen
 

Kaarten

Voor een aantal beleidsonderwerpen publiceren wij digitale kaarten in ons geoportaal. De kaarten in ons geoportaal brengen ons beleid in beeld, of laten zien waar we bezig zijn met de uitvoering van onze taken. De kaarten in ons objectenportaal geven aan waar de provinciale objecten en werken te vinden zijn, zoals sluizen, bushaltes en bruggen. 

Naar het geoportaal  Naar het objectenportaal
 

Open data

De provincie Groningen publiceert datasets als open data op overheid.nl. Onder ‘open data’ verstaan we databestanden die vrij beschikbaar zijn voor iedereen. Dit kunnen open data zijn die te maken kunnen hebben met de begroting, maar ook met windturbines of Groninger borgen.

Naar overheid.nl

Meer informatie?

Hebt u vragen, opmerkingen of verbetersuggesties? Neem contact op via: